Espais d'interès geològic de Catalunya

Catalunya està constituïda per tres grans dominis o unitats geològiques: la Serralada Pirinenca, la Depressió Central (formant part de la depressió de l'Ebre) i les Serralades Costaneres Catalanes. L'aixecament fa milions d'anys d'aquestes dues serralades principals ha permès l'aflorament actual de roques de diferent edat (des del Paleozoic fins al Quaternari) i naturalesa (roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques), així com estructures directament relacionades amb la formació d'aquestes serralades i també estructures relictes de processos Geològics anteriors. L'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya (IEIGC) és una selecció d'afloraments i llocs d'interès geològic que en conjunt testimonien l'evolució geològica del territori català i que cal preservar com a patrimoni geològic. Aquest projecte va néixer l'any 1999 d'un conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona.

COL·LECCIÓ PALEONTOLÒGICA I MINERALÒGICA DE GMVERTICAL